Latinska paleografija

Latinska paleografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Zgodovina paleografije in temeljni pojmi. Antične in srednjeveške pisave latinskega Zahoda od kapitale do humanistike, s poudarkom na pisavah visokega in poznega srednjega veka.