Latinski jezik

Latinski jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Prevajanje antičnih (zgodovinopisje, govori, pisma), srednjeveških in humanističnih besedil (kronike, potopisi, ustanovne listine, darovnice, oporoke, pogodbe), ki zadevajo slovensko zgodovino.