Mednarodni trendi v bibliotekarstvu in informacijski znanosti

Mednarodni trendi v bibliotekarstvu in informacijski znanosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja, prof. dr. Vilar Polona

Obravnavane tematike vsako leto izbere izvajalec, in sicer na podlagi aktualnega dogajanja na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti v tujini. Študenti se s tematikami spoznavajo preko branja najrazličnejših virov (člankov, smernic, spletnih strani, knjig) v slovenskem in angleškem jeziku ter pogovora o prebranem v okviru seminarskih ur.

Nabor virov se vsako leto prilagaja glede na izbrane tematike.
Pri branju si študenti pomagajo z uporabo terminoloških slovarjev, npr.:
Kanič, I., Dimec, Z. in Vilar, P. (2012). Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije. Amebis. https://www.termania.net/slovarji/103/anglesko-slovenski-slovar-bibliot…
Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2011). Bibliotekarski terminološki slovar. Bibliotekarska terminološka komisija; Amebis. https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar…
Slovensko društvo Informatika. (2020). Islovar. http://islovar.org/islovar/islovar