Nemški jezik

Nemški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, usvajanje struktur, ki so značilne za strokovni jezik. Nekatere posebnosti besedotvorja, terminologija zgodovinske znanosti, zahtevnejša strokovna besedila v modernem nemškem jeziku, tiskani in pisani viri.