Opisna slovnica nove grščine II

Opisna slovnica nove grščine II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kavčič Jerneja, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Opisna slovnica nove grščine II predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine I (vaje). Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- obravnavi besedišča z vsebinskih področij, ki presegajo najosnovnejše vsakodnevno sporazumevanje
- vajam v govornem sporazumevanju: konverzacija in primeri krajših govornih nastopov z rabo obravnavanega besedišča
- branju ter jezikovni in vsebinski analizi literarnih in neliterarnih besedil v novogrškem knjižnem jeziku
- vaje v slušnem razumevanju, namenjene razpoznavanju osnovnega sporočila poslušanega besedila.