Opisna slovnica nove grščine IV

Opisna slovnica nove grščine IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Opisna slovnica nove grščine IV predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine III-vaje. Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- konverzaciji v novogrškem jeziku na izbrane teme širokega vsebinskega spektra
- branju, analizi in interpretaciji novogrških literarnih in neliterarnih besedil, pisanih v knjižnem novogrškem jeziku ali v katharevousi.
- razvijanju sposobnosti tvorjenja daljših in premišljeno strukturiranih pisnih sporočil v novogrškem knjižnem jeziku