Paleografija novega veka

Paleografija novega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Zgodovina nemške paleografije in temeljni pojmi. Branje, interpretacija in vsebinska razlaga kurzivnih besedil različne težavnostne stopnje.