Semantika in pragmatika

Semantika in pragmatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Predmet uvaja slušatelje v področje semantike (pomenoslovja) in pragmatike. Predavanja s področja semantike obsegajo obravnavo leksikalne semantike (homonimije, polisemije, sinonimije in različnih tipov antonimije), osnove stavčne semantike (predpostavka in posledica; logični metajezik, predikatna logika) in osnove kognitivne semantike (metafora; kognitivne sheme). Predavanja s podrocja pragmatike obravanavjo vlogo konteksta in inference v komunikaciji, deiktična sredstva, jezikovne funkcije (Austinova teorija govornega dejanja) in implikacije govornega sporazumevanja (teorija P. Gricea).

Lyons, John. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 11788
Cruse, D. A. 2000. Meaning in Language - An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 16090978
Riemer, Nick. 2010. Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 43012450
Heim, Irene and Kratzer, Angelika. 1998. Semantics in generative grammar. Malden (Mass., USA), Oxford: Blackwell. COBISS.SI-ID - 4424546
Hurford, J. R., B. Heasley. 1993. Semantics: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 301410