Seminar iz grške zgodovine

Seminar iz grške zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Vsebina

Okvirni temi: grška demokracija; grška družba v klasični in helenistični dobi; kulturna zgodovina; grški vpliv na sosednja območja Balkana in Podonavja ter na jadranske dežele. Branje in komentiranje temeljnih besedil o atenski državni in družbeni ureditvi; družbene razmere v stari Grčiji s poudarkom na vprašanju suženjstva. Grški kulturni vpliv na tista ljudstva v evropskem prostoru, s katerimi so prihajali Grki v intenzivne stike (Kelti, Tračan, Iliri, Skiti, ljudstva stare Italije). Grška kolonizacija jadranskih dežel in njihov razvoj pod grškim vplivom. Branje in komentiranje virov o grški navzočnosti na današnjem slovenskem prostoru in v njegovem sosedstvu. Tematsko se seminar povezuje predvsem z arheologijo.