Seminar iz sodobne slovenske dramatike

Seminar iz sodobne slovenske dramatike

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Izbirni seminar se posebej natančno posveča najmlajšim dramskim besedilom, nastalim po letu 1990, in spremlja sprotno produkcijo (M. Zupančič, D. Potočnjak, E. Flisar, V. Möderndorfer, S. Semenič, I. Svetina, Ž Mirčevska, T. Partljič, A. Rozman Roza ...). V seminarskem delu opazuje razvoj gledališč in kako se je spreminjala vloga in pomen dramskega besedila v gledališki uprizoritvi. Pri sodobnih avtorjih opozarja na tematske, motivne in slogovne navezave s starejšimi besedili ter na razumevanje dram v medkulturni povezanosti.