Sociolingvistika

Sociolingvistika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu uvedemo študente v osnove sociolingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja: regionalni in socialni dialekti, večjezične jezikovne skupnosti, jezikovni stik in sposojanje, uradni jezik in jezikovno načrtovanje, spol in starost, družbena omrežja, jezikovna sprememba, slog in register, vljudnost in medkulturno komuniciranje, spol in stereotipi.

Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics. 8th edtn. 2015. Oxford, Cambridge: Wiley-Blackwell. COBISS.SI-ID - 56272738
Holmes, J. An Introduction to Sociolinguistics. 4th edtn. 2013. Oxford, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 56019042
Llamas, C., L. Mullany, P. Stockwell (eds). The Routledge Companion to Sociolinguistics. 2007. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 14052409