Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Študente seznanja z razvojem zahodnoevropske likovne tvornosti od začetka 19. do konca 20. stoletja. Snov je razporejena v naslednje tematske sklope:
- neoklasicizem in romantika;
- realizem in impresionizem;
- postimpresionizem;
- likovna umetnost 1. polovice 20. stoletja in
- povojna likovna umetnost.
Študent oz. študentka spoznava oblikovne, vsebinske in funkcijske novosti, ki se pojavijo v zahodnoevropskem slikarstvu, kiparstvu, oblikovanju, arhitekturi in urbanizmu kot posledica spreminjajočih se gospodarskih, družbenih, kulturnih, religioznih in intelektualnih dejavnikov. Posebna pozornost je namenjena tudi obravnavi vloge likovne tvornosti pri omenjenih spremembah. Študent oz. študentka se seznanja z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, povezanimi z likovno tvornostjo obravnavanega obdobja, raziskovalci, ki se z njimi ukvarjajo, in njihovimi najpomembnejšimi deli.

Osnovo za pregled likovne tvornosti obravnavanega obdobja predstavljajo naslednja dela:
- Fritz Novotny: Painting and Sculpture 1780-1880, New Haven, London: Yale University Press, 1992.
- George Heard Hamilton: Painting and Sculpture in Europe 1880-1940, New Haven, London: Yale University Press, 1994.
- Henry-Russel Hitchcock: Architecture. Nineteenth and Twentieth Centuries, New Haven, London: Yale University Press, 1992.
- Robert Rosenblum in H. W. Janson: Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture, London: Thames & Hudson, 1984
- Stephen F. Eisenman (ur.): Nineteenth Century Art: A Critical History, London: Thames & Hudson, 1994
- Leonardo Benevolo: History of Modern Architecture, I-II, London: Routledge & Kegan Paul, 1971
- Nikos Stangos (ur.): Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism, London: Thames & Hudson, 1994
- Norbert Lynton: Zgodba moderne umetnosti: pregled likovne umetnosti 20. stoletja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994

Literatura, pomembna za razumevanje posameznih problemov, povezanih z likovno tvornostjo obravnavanega obdobja, bo navajana na predavanjih.