Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti visokega srednjega veka v Zahodni Evropi (zlasti Francija, Nemčija in Italija) med 10. in 13. stoletjem. Po pregledu otonske umetnosti so predavanja posvečena še razvoju glavnih umetnostnih zvrsti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo) v romanskem obdobju. Osnovni poudarek je na krščanski umetnosti latinskega Zahoda, del predavanj pa je namenjen tudi osnovnemu spoznavanju sočasnega umetnostnega dogajanja v Bizantinskem cesarstvu (do latinske okupacije).
Podrobneje so prikazani ključni spomeniki, ki jasno zrcalijo vsakokratne gospodarske, družbene, politične in verske razmere svojega časa in okolja in ob katerih je mogoče spoznavati glavne poteze slogovnega razvoja in temeljna ikonografska vprašanja. Študent oz. študentka se seznani tudi z ustrezno terminologijo in literaturo za obravnavano obdobje.

Hans H. Jantzen, Ottonische Kunst, Hamburg 1959. COBISS.SI-ID - 9501753
V.a., Kaiser Heinrich II. 1002–1024, Bamberg 2002. COBISS.SI-ID - 19561826
Louis Grodecki, Florentine Mütherich, Jean Taralon, Francis Wormald, Le siècle de l'an Mil, Pariz 1973. COBISS.SI-ID - 11529570
Ernst Adam, Vorromanik und Romanik, Frankfurt am Main 1968. COBISS.SI-ID - 7033605
Xavier Barral i Altet, François Avril, Danielle Gaborit-Chopin, Romanische Kunst. 1060–1220, München 1983–1984. COBISS.SI-ID - 54764386
Hanns Swarzenski, Monuments of Romanesque art, London 1967. COBISS.SI-ID - 13904226
Marcel Durliat, L’art Roman, Pariz 1982. COBISS.SI-ID - 514692383
Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford 2000. COBISS.SI-ID - 124380928
Lyn Rodley, Byzantine art and architecture: an introduction, Cambridge 2005. COBISS.SI-ID - 134776579