Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti visokega srednjega veka v Zahodni Evropi (zlasti Francija, Nemčija in Italija) med 10. in 13. stoletjem. Po pregledu otonske umetnosti so predavanja posvečena še razvoju glavnih umetnostnih zvrsti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo) v romanskem obdobju. Osnovni poudarek je na krščanski umetnosti latinskega Zahoda, del predavanj pa je namenjen tudi osnovnemu spoznavanju sočasnega umetnostnega dogajanja v Bizantinskem cesarstvu (do latinske okupacije).
Podrobneje so prikazani ključni spomeniki, ki jasno zrcalijo vsakokratne gospodarske, družbene, politične in verske razmere svojega časa in okolja in ob katerih je mogoče spoznavati glavne poteze slogovnega razvoja in temeljna ikonografska vprašanja. Študent oz. študentka se seznani tudi z ustrezno terminologijo in literaturo za obravnavano obdobje.

- Hans H. Jantzen, Ottonische Kunst, Hamburg 1959.
- V.a., Kaiser Heinrich II. 1002–1024, Bamberg 2002.
- Louis Grodecki, Florentine Mütherich, Jean Taralon, Francis Wormald, Le siecle de l'an Mil, Pariz 1973.
- Ernst Adam, Vorromanik und Romanik, Frankfurt am Main 1968.
- Xavier Barral i Altet, François Avril, Danielle Gaborit-Chopin, Romanische Kunst. 1060–1220, München 1983–1984.
- Hanns Swarzenski, Monuments of Romanesque art, London 1967.
- Marcel Durliat, L’art Roman, Pariz 1982.
- Helen C. Williams, William d. Wixom, The Glory of Byzantium. Art and Culture in the Middle Byzantine Era, New York 1997.
- • Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford 2000.