Jezik in kultura

Jezik in kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Namen predmeta je osvetliti raznolikost jezikovnih posebnosti, ki odražajo kulturno istovetnost njihovih govorcev. Vsebinski sklopi: teorije o vplivu kulturnega okolja na jezikovne sisteme; jezikovna tipologija in jezikovne univerzalije; pregled in protistava funkcionalnih jezikovnih kategorij in struktur v indoevropskih in neindoevropskih jezikih; jeziki in kulture v stiku.

Comrie, Bernard. 1996. Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. Oxford, Cambridge: Blackwell. Poglavja 1, 2 in 4. COBISS.SI ID – 2975842.
Crystal, David. 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. 3rd ed. Cambridge:
Cambridge University Press. Poglavja 5, 14 in 55. COBISS.SI-ID – 42980706
Holm, John. 2004. Languages in Contact: The Partial Restructuring of Vernaculars. Cambridge: Cambridge University Press. Poglavja 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 in 6.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=12041…
Montgomery, Martin. 2008. An Introduction to Language and Society. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 69445474
Pinker, Steven. 1995. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: HarperPerennial. Poglavja 1–3. COBISS.SI-ID – 1460066
Trobevšek Drobnak, Frančiška. 2006. O raznolikosti in spreminjanju jezikov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 230273536
Drugo gradivo in literatura, ki jo predavatelj predstavi na predavanjih.