Latinščina 1

Latinščina 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi vseh časov), pet deklinacij (samostalniki in pridevniki), vprašalni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni…) in predlogi.

Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni.

Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov, nagrobnih napisov in lažjih besedil (izbranih v skladu s tematiko arheološke stroke).

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).