Latinski jezik 3

Latinski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Latinska morfologija: zaimki, pasivne oblike perfektovih časov, konjunktiv, nepravilni glagoli.
Latinska sintaksa: Sklad krajevnih imen, aktivna in pasivna opisna sprega, accusativus in nominativus cum infinitivo, želelni stavki, izražanje prepovedi, sosledica časov, odvisni stavki (namerni, posledični, vzročni, časovni, pogojni, dopustni, primerjalni), participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivni sklad, relativna zveza.