Latinski jezik 3

Latinski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Isak Kres Jelena, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: zaimki, pasivne oblike perfektovih časov, konjunktiv, nepravilni glagoli.
Latinska sintaksa: Sklad krajevnih imen, aktivna in pasivna opisna sprega, accusativus in nominativus cum infinitivo, želelni stavki, izražanje prepovedi, sosledica časov, odvisni stavki (namerni, posledični, vzročni, časovni, pogojni, dopustni, primerjalni), participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivni sklad, relativna zveza.

B. Cop, Aurea Roma: Ucbenik za latinšcino, FF, Ljubljana 2005.
R. Cepon, Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2016
S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976.
B. Cop, Aurea Roma: Slovarcek, FF, Ljubljana 2005.
Prirocni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003.
F. Bradac, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980.
Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998.
B. Avbelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003.
M. Marincic, Anticna poezija, DZS, Ljubljana 2002.
R. Bratož, Rimska zgodovina: Od zacetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, FF, Ljubljana 2007.