Leksikografija

Leksikografija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Pri predmetu se študenti seznanijo z osnovami metaleksikografije, viri za sestavljanje splošnih slovarjev in vrstami eno- in dvojezičnih slovarjev. Spoznajo makro- in mikrostrukturno ureditev slovarjev, razlike v makro- in mikrostrukturi v različnih enojezičnih slovarjih. Poudarek je na rabi splošnih enojezičnih slovarjih za tujce in principih poučevanja učinkovite rabe slovarjev. Poleg splošnih slovarjev seznanimo študente tudi s specializiranimi slovarji, zlasti s frazeološkimi slovarji.

Vrbinc, Marjeta. 2015. The ABC of Lexicography. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing. COBISS.SI-ID - 57210978
Atkins, Beryl T. Sue, Rundell, Michael 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 37238114
Béjoint, Henri 2000. Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 37955938
Cowie, Anthony P. 1999. English Dictionaries for Foreign Learners: A History. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 37958754
Jackson, Howard 2002. Lexicography: An Introduction. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 19763298
Landau, Sidney I. 2001. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 17886306
Svensén, Bo 2009. A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 40354146