Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela. Pri izbiri teme magistrskega dela se lahko upošteva tudi afinitete študenta glede njegove poklicne usmeritve. Magistrsko delo obvezno vsebuje pedagoško in didaktično zasnovano empirično raziskavo, kateri študent nameni vsaj 50 ur svojega dela. Magistrsko delo je praviloma interdisciplinarno: študent izbere temo v dogovoru z izbranima mentorjema na obeh dvopredmetnih študijskih programih, pri čemer je delo na vsakem študijskem programu ovrednoteno enakovredno.