Medijski in kulturni študiji

Medijski in kulturni študiji

Stopnja: 2

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Študentje in študentke se najprej seznanijo s teoretskim kontekstom, v katerem so se izoblikovali kulturni študiji (teorija hegemonije, semiologija in etnografija kulturnih praks). To je temelj za kritično razumevanje problematike in razvoja konceptov za obdelavo sodobnih, medijsko posredovanih kulturnih praks. V ta namen spoznajo študentke in študenti tako birminghamsko šolo - Stuart Hall, Dave Morley, Paul Gilroy, Ann Gray in Angela McRobbie – kot kasnejše in sodobne predelave in kritike zgodnjih konceptov in problematike, razvitih v okviru različnih disciplin in usmeritev: sociologije kulture, kulturologije, študijev (predvsem novih) medijev, filozofije, postkolonialnih študijev idr.

Izbrana poglavja iz:
• A. Gramsci (1974) Izbrana dela. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID – 435228
• P. Bourdieu (1979), La distinction, Ed. de Minuit, Pariz, 1979 (in prevodi); COBISS.SI-ID – 23939938
• M.G. Durnham & D. Kellner [ur.] (2006) Media and Cultural Studies: Key Works. Malden (MA) ; Oxford: Blackwell. COBISS.SI-ID - 24416605
• D. Hebdige (1979). Subculture : the meaning of style. London ; New York : Routledge. COBISS.SI-ID – 871277
• S. Hall & P. du Gay (1996) Questions of Cultural Identity. Sage, London idr.,1996; COBISS.SI-ID – 5155405
• S: Hall (2006). Culture, media, language : working papers in cultural studies, 1972-79. New York : Routledge in association with the Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham. COBISS.SI-ID – 512438912
• L. Manovich (2001) The Language of New media, MIT Press, Cambridge, Mass. idr.; COBISS.SI-ID – 2885972
• D. Morley (2000) Home Territories: Media, Mobility and Identity, Routledge, London; COBISS.SI-ID – 20082781
• J. Nederveen Pieterse (2004) Globalization and Culture: Global Melange. Rowman & Littlefield; COBISS.SI-ID – 30610530
• F. Webster (2014). Theories of the information society. London ; New York : Routledge, Taylor and Francis Group. COBISS.SI-ID – 56121186
• R. Williams (2005) Navadna kultura : izbrani spisi. Ljubljana : Studia Humanitatis. COBISS.SI-ID – 222169856

10 do 20% literature (aktualnosti, kritike, polemike) se spreminja po potrebi vsako leto.