Moderni italijanski jezik 2

Moderni italijanski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Morfologija in sintaksa nekaterih pridevnikov in zaimkov (nedoločni, števniki), osebnih in oziralnih zaimkov, prislovov ter veznikov.