Nemščina za muzikologe 1

Nemščina za muzikologe 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

Razvijanje sposobnosti za osnovno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih struktur in osnovnega besedišča, ob branju lažjih strokovnih besedil v 2. semestru pa tudi osnove strokovne terminologije.

- V. Vremšak-Richter (2021): Deutsche Sprachlehre für Musiker und Musikologen -Lehr und Übungsbuch. Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 77509891