Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

First Creole study meeting

Dear Creole students,
Welcome to the Department of Ethnology and Cultural Anthropology. We kindly invite you to the first Creole meeting on Tuesday 4 October at 9:00, lecture room 3 (Zavetiška 5). We will present basic Creole study specifics and timetable (MA research plans and disposition, Erasmus study exchange application etc.). If will also discuss any questions you have.

We look forward to meeting you!

Assoc. prof. Uršula Lipovec Čebron, head of department
Prof. Rajko Muršič and assoc. prof. Jaka Repič, Creole coordinators
Mojca Bele, department secretary
Ana Svetel, Creole assistant

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Dan spomina - 27. januar 2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

Zaprtost tajništva, 31. 1. 2023

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Julijana Visočnik

Oddelek za zgodovino

Rezultati izpita iz Nemškega jezika, 30. 1. 2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

Izpita pri predmetih Uvod v občo umetnostno zgodovino in Muzeologija

Oddelek za arheologijo

Uradne ure oddelčnega tajništva

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

kULturnica / letnik II / številka 1

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izpiti – prof. dr. Snoj (31. 1. 2023)