Oddelek za umetnostno zgodovino

1. oktober - Vloga za opravljanje obveznosti vnaprej

Vloga za opravljanje obveznosti vnaprej_0.pdf

Vsi, ki boste obtičali v nižjem letniku, lahko zaprosite za opravljanje izpitov vnaprej do 1. oktobra. Vlogo najdete na zgornji povezavi.

Izsek iz Pravilnika o izpitnem redu 1. in 2. stopnja v 9. členu pravi:

(3) Ponovno vpisanemu študentu in študentu s podaljšanim statusom lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno – oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov izjemoma dovoli obiskovanje organiziranih oblik študija (tj. predavanja, seminarji in vaje ter ostale oblike, določene z akreditiranim študijskim programom) in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je vpisan.

(4) Študentu brez statusa lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno – oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov izjemoma dovoli obiskovanje organiziranih oblik študija (tj. predavanja, seminarji in vaje ter ostale oblike, določene z akreditiranim študijskim programom) in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika, če ima opravljene vse obveznosti letnika pred tistim letnikom, v katerem je imel nazadnje status.

Celoten pravilnik: https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Pravilnik-o-izpi…

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za slovenistiko

Na OŠ Vipava imajo objavljen razpis za učitelja slovenščine

Oddelek za slovenistiko

Razpis za PDM učitelj slovenskega jezika

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur