Oddelek za umetnostno zgodovino

Izbirne vsebine za 2. stopnjo v letu 2021/2022 (seminarji in izbrana poglavja)

1.%20Seznam%20z%20naslovi%202021-22%20za%20oglasno_0.pdf

SEMINARJI 2021-2022

  

  1. red. prof. dr. Tine Germ

*SEMINAR IZ ZAHODNOEVROPSKE UMETNOSTI POZNEGA SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKA: SLIKARSKE REVOLUCIJE NA PRAGU NOVEGA VEKA: Rojstvo modernega koncepta tabelne slike v staronizozemskem slikarstvu  Germ Tine Seminar 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

*SEMINAR IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Grško-rimsko bajeslovje v srednjem in zgodnjem novem veku: temeljni pristopi k preučevanju antičnega izročila v upodabljajočih umetnostih  Kokole Stanko Seminar 2021_2022

 (Zimski semester ob torkih, 8:00 – 11:15).

 

  1. red. prof. dr. Matej Klemenčič

SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA: Beneško baročno kiparstvo – centri in periferije  Klemencic Matej Seminar 2021-2022.doc

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

*SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost od 12. do 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Seminar 2021-2022

(Letni semester)

 

 

 

IZBRANA POGLAVJA 2021-2022

  

  1. doc. dr. Nataša Kavčič

IZBRANA POGLAVJA IZ ZAHODNOEVROPSKA UMETNOSTI ZGODNJEGA IN VISOKEGA SREDNJEGA VEKA: »Renesanse« v srednjeveški umetnosti  Kavčič Nataša Izbrana poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Izbrana poglavja iz zgodovine grškega kiparstva od visoke do pozne klasike  Kokole%20Stanko%20Izbrana%20poglavja%202021_2022.pdf

(Zimski semester ob četrtkih od 8.50 – 12.05)

 

  1. doc. dr. Katja Mahnič

IZBRANA POGLAVJA IZ MUZEOLOGIJE: Dediščina kot vir in sredstvo posredovanja informacij Mahnic Katja Izbrana Poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Izbrana poglavja 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. izr. prof. dr. Beti Žerovc

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI NOVEGA VEKA: Meščanstvo, likovna umetnost in javni prostor na Slovenskem v dolgem 19. stoletju  Zerovc Beti Izbrana poglavja 2021-2022 

(Letni semester)

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta - 2. 8. do 13. 8. 2021

Oddelek za muzikologijo

Zunanji izbirni predmeti Akademije za glasbo

Oddelek za prevajalstvo

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za prevajalstvo

Oglas za delo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Kristina Gregorčič

Oddelek za prevajalstvo

Tajništvo OP

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Obvestilo