Oddelek za umetnostno zgodovino

Izbrana poglavja na 2. stopnji v letu 2024/25

Izbrana poglavja 2024-2025

 

1. Doc. dr. Gašper Cerkovnik

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA I: SLOVENSKA REGIONALNA UMETNOST SREDNJEGA VEKA IN RENESANSE

»Snete freske«. Pomen konservatorsko-restavratorskega postopka snemanja stenskih poslikav za raziskovanje srednjeveškega slikarstva v Sloveniji

(Zimski semester)Cerkovnik Gašper izbrana poglavja 24-25.docx

 

2. Red. prof. dr. Tine Germ 

IZBRANA POGLAVJA IZ ZAHODNOEVROPSKE UMETNOSTI POZNEGA SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKAII: HUMANISTIČNE TEME, SIMBOLIKA IN EMBLEMATIKA

Simbolika živali v evropski umetnosti zgodnjega novega veka Germ Izbrana poglavja 2024-2025.docx

(Zimski semester)

 

3. Doc. dr. Nataša Kavčič 

IZBRANA POGLAVJA IZ ZAHODNOEVROPSKE UMETNOSTI ZGODNJEGA IN VISOKEGA SREDNJEGA VEKA I: BIZANTINSKA UMETNOST

Od začetkov do konca ikonoklazma Kavčič Nataša Izbrana poglavja 24-25.docx

(Zimski semester)

 

4. Doc. dr. Stanko Kokole 

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA II: ODRAZI IN ODMEVI GRŠKO-RIMSKE ANTIKE V CELINSKI IN SREDOZEMSKI EVROPI KOKOLE_Izbrana_poglavja_2024_2025_najava_fin.doc

(Zimski semester ob četrtkih od 8:50 – 12:05).

 

5. Red. prof. dr. Matej Klemenčič 

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA II: UMETNOST ZGODNJEGA NOVEGA VEKA V NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH Klemenčič Matej Izbrana poglavja 2024-25.doc

Barok v Sloveniji

(Letni semester)

 

6. Doc. dr. Katja Mahnič 

IZBRANA POGLAVJA IZ MUZEOLOGIJE II: DEDIŠČINA KOT SREDSTVO POSREDOVANJA INFORMACIJ Mahnic Katja izbrana poglavja 24-25.pdf

(Letni semester)

 

7. Izr. prof. dr. Beti Žerovc 

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI NOVEGA VEKA I: SLOVENSKA UMETNOST PO LETU 1800

Slovenska umetnost in zgodovina razstavljanja umetnosti v Sloveniji v letih 1945-1990

(Zimski semester) Žerovc Beti Izbrana poglavja 24-25.docx

Obvestila

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 18., 19., 24. in 25. julija 2024

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 18. in 22.7.