Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030

Novo poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030. V poročilu je predstavljenih pet scenarijev, ki preučujejo raziskave, usmerjene v družbene izzive, participativno znanost, na podatkih temelječe politično svetovanje, odprto znanost in na politiki temelječe oblikovanje dokazov. Obravnava tudi prakse in procese za izmenjavo informacij med političnimi akterji in raziskovalci ter opredeljuje politične posledice za prihodnost. Poročilo izpostavlja naslednje ključne teme, ki so pomembne za razvoj naravnanosti znanosti in politike v Evropi:

  • raznolikost virov znanja z vključevanjem različnih disciplin, sektorjev in javnosti za vpliv na znanost in oblikovanje politik,
  • celovita prenova upravljanja za vključitev družbenih akterjev (nevladnih organizacij, množičnih gibanj in državljanov) v svetovanje o politiki za smiselno soustvarjanje,
  • ohranjanje mehanizmov znanja in varnega prostora za različna mnenja pri znanstvenem svetovanju,
  • boljša obravnava in usklajevanje raziskovalne in inovacijske politike z drugimi javnimi politikami za reševanje kompleksnih izzivov,
  • sodelovanje pri odločitvah, ki temeljijo na vrednotah, in priznavanje vloge vrednot pri zagotavljanju znanstvenih dokazov

Publikacija je del serije osmih poglobljenih prognostičnih študij, ki jih je izvedla platforma Future4Europe, financirana s sredstvi EU, katere cilj je povezati skupnost na področju predvidevanja z evropskimi oblikovalci politik in državljani.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna strokovno svetovalna služba, 1. 3. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Urnik knjižnice/ tajništva oddelka med 4. 3. in 8. 3. 2024 bo naslednji: 

Osrednja humanistična knjižnica

Skupaj s pomladjo se prebuja ekosistem odprte znanosti