Oddelek za zgodovino

Razpis delovnega mesta

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo razpisuje prosto delovno mesto:

učitelj splošno - izobraževalnih predmetov v srednjih strokovnih šolah za poučevanje geografije, zgodovine in aktivnega državljanstva

Opis delovnega mesta:

  • poučevanje teoretičnega pouka geografije v prvih in drugih letnikih,
  • poučevanje teoretičnega pouka zgodovine v tretjih letnikih,
  • poučevanje teoretičnega pouka aktivno državljanstvo v tretjih letnikih.

Trajanje dela: 27. 11. 2023 do predvidoma konca februarja 2024

Pogoji: absolventi ali študenti zaključnega letnika študijskih programov geografije - zgodovine.

Kandidat bo opravljal delo preko pogodbe ali preko študentskega servisa.

Vašo vlogo z življenjepisom in dokazili lahko pošljete po elektronski pošti na naslov vanda.trdan@ssfkz.si; s pripisom UČITELJ GEOGRAFIJE-ZGODOVINE do vključno 24. 11. 2023. Telefon: 051 276 177

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna strokovno svetovalna služba, 1. 3. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Urnik knjižnice/ tajništva oddelka med 4. 3. in 8. 3. 2024 bo naslednji: 

Osrednja humanistična knjižnica

Skupaj s pomladjo se prebuja ekosistem odprte znanosti