Oddelek za umetnostno zgodovino

Študentsko delo na interdisciplinarnem projektu

Drage študentke in študenti,

vabimo vas k sodelovanju na interdisciplinarnem študentskem projektu Revitalizacija razvrednotenih mestnih jeder – primer Šutne v Kamniku. Projekt bo potekal od 1. februarja do 31. maja in bo obsegal 160 ur dela na študenta (neto plačilo je 6,25 € na uro).

Šutna v Kamniku se kljub temu, da so bile stavbe obnovljene, že daljše obdobje sooča s pospešenim praznjenjem in opuščanjem dejavnosti. S podobnimi problemi kot Šutna se zaradi preusmeritve dejavnosti na obrobje srečujejo številna mestna in vaška jedra. Njihov bistven del so običajno tudi objekti, registrirani kot kulturna dediščina, ki so pogosto razumljeni kot ovira pri razvoju mesta. Interdisciplinarna skupina študentov (umetnostna zgodovina, geografija, prostorsko načrtovanje, urbanizem, tehnologija prometa in prometna logistika ter ekonomija) bo obravnavala zgodovinski razvoj prostora in spreminjanje njegovih funkcij v odvisnosti od širšega zgodovinskega in prostorskega konteksta, analizirala prostorsko planiranje v Kamniku v zadnjih nekaj desetletjih in njegov vpliv na Šutno, raziskala razloge za zapuščenost mestnega predela ter odnos Kamničanov, občine in naključnih obiskovalcev do njega. S pomočjo zbranih ugotovitev in primerov uspešne revitalizacije bomo definirali ključne elemente, ki omogočajo oživitev Šutne in različne idejne predloge za umeščanje novih funkcij. Rezultati projekta bodo predstavljal vodilo za prostorsko planiranje v mestih in bodo v pomoč pri oživljanju razvrednotenih mestnih jeder.

Prijave sprejemamo do četrtka, 22. 12. 2022, na naslov renata.novakklemencic@ff.uni-lj.si. Pogoj je, da ste vpisani v prvostopenjski ali drugostopenjski, enopredmetni ali dvopredmetni program umetnostne zgodovine, od kandidatov pa se pričakuje odgovoren odnos, pripravljenost na interdisciplinarno sodelovanje, samoiniciativnost, komunikativnost in izvirnost. Med prijavljenimi bomo izbrali dve študentki ali študenta druge stopnje in eno študentko ali študenta prve stopnje.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študentsko delo na Pedagoškem inštitutu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za umetnostno zgodovino

Poziv za oddajo prispevkov za revijo Fotoantika

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Tajništvo oddelka

Oddelek za muzikologijo

Knjižnica 20.3.2023 - 24.3.2023

Oddelek za filozofijo

Odpoved vaj_Kravanja

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za zgodovino

Razpis za mladega raziskovalca/raziskovalko

Oddelek za arheologijo

Asist dr. Manca Vinazza - odpoved pedagoškega procesa