Oddelek za umetnostno zgodovino

USTNI IZPITI iz Umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II

USTNI IZPITI iz Umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II

(izpitni rok: 6. 6. 2023)

 

Torek, 6. 6. 2023, ob 13.00 v kabinetu 334

18220026

18220437

18200526

18180270

18200813

 

Torek, 6. 6. 2023, ob 14.30 v kabinetu 334

18200703

18200390

18200436

18191000

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Obvestilo

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Začetek predavanj in seminarjev pri prof. dr. Alenki Žbogar

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

ZAČETEK PREDAVANJ PRI DR. ANI SARAH LUNAČEK BRUMEN