Oddelek za slovenistiko

Začetek vaj pri asist. Luku Horjaku

Z vajami, ki jih izvajam, začnemo v tednu 19.--23. 2. 2024, in sicer po naslednjem urniku:

1. letnik prve stopnje

  • SL1 Socialne zvrsti slovenskega jezika: torek, 12.10–13.45, 2-Tobačna

  • SL1 Morfologija slovenskega knjižnega jezika. Vaje bodo v 3 skupinah:

    1. skupina: sreda, 11.20–12.05, 5-Tobačna

    2. skupina: sreda, 12.10–12.55, 2-Tobačna

    3. skupina: sreda, 13.50–14.35, 4-Tobačna

2. letnik prve stopnje

  • SL1 Besediloslovje: torek, 8.00–9.35, 5-Tobačna

 

Druga stopnja

  • SL2 Leksikografija: torek, 11.20–12.05, 209C

asist. Luka Horjak

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)