Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na 6. redno sejo ŠSFF in razpis za volitve študentov in študentk v Senat FF

Objavljamo vabilo na 6. redno sejo ŠSFF in razpis za volitve študentov in študentk  v Senat FF.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za priznanja ŠSFF

Študentski svet Filozofske fakultete je na 5. redni seji, dne 17. 6. 2021, razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:  •    priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
•    priznanje za udejstvovanje na področju Študentskega…

Kadrovska služba, Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za prodekana študenta / prodekanjo študentko in kandidacijski postopek

Objavljamo razpis za prodekana študenta / prodekanjo študentko in kandidacijski postopek. Rok za oddajo kandidatur začne teči z dnevom objave razpisa in traja štirinajst (14) dni, torej do vključno 14. julija 2021, do 12. ure. Kandidaturo pošljite na elektronski naslov: damjana.…

Študentski svet FF

Vabilo na 4. redno sejo Študentskega sveta Filozofske fakultete

Objavljamo vabilo na 4. redno sejo Študentskega sveta Filozofske fakultete.

Študentski svet FF

Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnika študentov v UO Filozofske fakultete za 2020/2021

Objavljamo Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnika študentov v UO Filozofske fakultete za 2020/2021.

Študentski svet FF, Študentski svet FF

4. razpisno obdobje ŠSFF

Objavljamo Razpis za dodelitev sredstev ŠSFF za izvedbo projektov.

Študentski svet FF, Študentski svet FF

4. razpisno obdobje ŠSFF

Objavljamo Razpis za dodelitev sredstev ŠSFF za izvedbo projektov.

Študentski svet FF

Vabilo na 3. redno sejo ŠSFF

Študentski svet Filozofske fakultete vabi na 3. redno sejo.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom

Študentski svet Filozofske fakultete v sodelovanju z vodstvom fakultete še vedno nudi pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom Filozofske fakultete. Tem študentom/kam ponujamo pomoč v obliki financiranja nakupa živil in higienskih pripomočkov, in sicer lahko…

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za volitve v Akademski zbor FF

Objavljamo razpis za volitve v Akademski zbor FF. 

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na 2. redno sejo ŠSFF

Objavljamo vabilo na 2. redno sejo ŠSFF.

Študentski svet FF

Razpis za 3. razpisno obdobje ŠSFF

Objavljamo razpis za 3. razpisno obdobje ŠSFF.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za volitve predsednika in podpredsednika ŠSFF.

Objavljamo razpis za volitve predsednika in podpredsednika ŠSFF.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poročilo o izidu volitev v ŠSFF 

Objavljamo Poročilo o izidu volitev v ŠSFF ter rezultate volitev iz sistema Simply voting.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Danes: Volitve študentskih predstavnic in predstavnikov v ŠSFF

Objavljamo opomnik, da bodo danes, 10. 2. 2021, med 9.00 in 15.00 potekale volitve študentskih predstavnic in predstavnikov v Študentski svet Filozofske fakultete. Poteka​le bodo prek sistema Simply voting, v katerem boste lahko oddali svoj glas za kandidata oziroma kandidatko.…

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Kandidatna lista za volitve ŠS FF

Objavljamo kandidatno listo za volitve ŠS FF.

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za volitve predstavnikov študentov v ŠSFF za študijsko leto 2020/21

Objavljamo razpis za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet FF za študijsko leto 2020/2021. Dodatna navodila za e-volitve v ŠS.

Študentski svet FF

Vabilo na 12. redno sejo ŠSFF

ŠSFF vabi na 12. redno sejo, ki bo v ponedeljek, 25. 1. 2021, ob 17h preko videokonference.