Prevajanje v nemščino

Prevajanje v nemščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

- Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno manj zahtevnih besedil, predvsem s področja turizma, kulinarike, praznikov, šeg in običajev in najrazličnejših vidikov vsakdana nemško govoreče družbe v kontekstu.
- Spoznavanje zvrstnostnih oz. stilnih norm in specifičnih slovničnih pravil v ciljnem jeziku.
- Analiza napak in jezikovna interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
- Upoštevanje bralčevega predznanja v izhodiščnem in ciljnem jeziku pri prevajanju.
- Terminološko delo, predvsem na področju slovenskih stvarnih imen in toponimov v nemščini.
- Predstavitev in uporaba metode mindmappinga.
Metode iskanja prevodnih ustreznic v različnih virih (slovar, leksikon, elektronski medij, avdiovizualni mediji, časopis, primerjalna besedila idr.)

- Grah, Käthe/Klinar, Stanko (32005): Slovenski toponimi v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 146 S.
- Grah, Käthe (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Slowenische Sachnamen in deutschen Texten. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete ?Razprave Filozofske fakultete?, 238 S.
- Hönig, Hans G. (1997). Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenberg Verlag ?Studien zur Translation. Bd. 1?, Kapitel IV. S. 40–59, V. S. 64–69, VIII. S. 102–116.
- Kußmaul, Paul (2000). Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenberg Verlag ?Studien zur Translation. Bd. 10?, Kapitel 6. S. 81–146.
- Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. [Hg.] (1999): Handbuch Translation. 2. posodob. izd. Tübingen Stauffenburg, (Stauffenburg Handbücher), Kapitel C2 S. 160–178, C3 S. 181–199.