Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1

Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Največ pozornosti v pregledu literarno-umetnostnih pojavov v prvi polovici 20. stoletja velja sprva ruski avantgardi, ki v svoji heterogenosti v pripravlja spremembo družbenega reda. V tej sociološko-kulturno-umetnostni prevezanosti razkrivamo imanentno logiko ruskega kulturnega razvoja, ki se kaže posledično tako v pojavih t.i. pozne avantgarde kot v vse bolj nasilnih oblikah kanonizacije literarnega izraza, ki ga predpisuje uradna ideologija (socialistični realizem). V razkrivanju kompleksnosti literarnega oz. kulturnega procesa se posvečamo razmerjem med oficialno in neoficialno literaturo ter iščemo vzroke, ki so pripeljali do nastanka totalitarne kulture. Ob tem smo posebej pozorni na t.i. mejne žanrske forme, ki relativizirajo enoumno doktrino oz. katerikoli kanoniziran kulturno-umetnostni izraz ter govorijo o kontinuiteti ruskega kulturnega razvoja.

Д. С. Мирский: История русской литературы. Современная русская литература‚ 1881–1925. История русской литературы. London 1992. 735-821. COBISS.SI-ID 38680162
Marc Slonim: Soviet Russian Literature. Writers & Problems 1917-1977. New York 1977². 6-437. . COBISS.SI-ID 6909538
Milivoje Jovanović: Pogled na rusku sovjetsku književnost. Beograd 1980. 14-253. COBISS.SI-ID 11897857
Aleksandar Flaker: Sovjetska književnost 1917 – 1932. Manifesti i programi, književne kritike, nauka o književnosti. Zagreb 1967. 5-505. COBISS.SI-ID 1680695
В. С. Баевский: История русской литературы ХХ века. Москва 2003. 96-237. COBISS.SI-ID 28686434