Slovenska zgodovina 19. stoletja

Slovenska zgodovina 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Poudarek je na naslednjih tematskih sklopih:
- Značilnosti in dinamika gospodarske modernizacije slovenskega prostora v primerjavi z drugimi območji Habsburške monarhije.
- Demografski razvoj in postopno spreminjanje socialne strukture prebivalstva na Slovenskem.
- Značilnosti procesa nacionalnega oblikovanja Slovencev v primerjavi z drugimi narodi Habsburške monarhije (od nacionalizma elit do množičnega gibanja).
- Slovensko-nemška (italijanska, madžarska) razmerja.
- Oblikovanje značilne ideološko-politične konfiguracije v procesu politične demokratizacije monarhije (razlike po deželah).
- Samopodoba Slovencev (občutek ogroženosti, iskanje zaveznikov, /jug/oslovanska ideja).
- Slovenska politika v državnem zboru.
- Odnos Slovencev do Habsburške monarhije.
- Sekularizacija slovenske družbe in ločitev duhov.