Sodobna slovenska dramatika

Sodobna slovenska dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Predmet podaja zgoščen pregled razvoja slovenske dramatike v drugi polovici 20. stoletja. Povojno slovensko dramatiko uvede z dramami, ki variirajo poetike predvojnega in vojnega časa (M. Mihelič, V. Zupan ...). Prikaže značilnosti drame absurda in poetične drame ter ugotovitve preverja pri konkretnih avtorjih in dramskih besedilih (J. Javoršek, P. Božič; D. Smole, G. Strniša, V. Taufer, I. Svetina). Opozori tudi na drame s poudarjenimi ludističnimi elementi (Jovanović, Jesih). Ob tem spremlja družbeno angažiranost dramatike, njene politične, moralne in socialne ideje (D. Smole, P. Kozak, D. Jančar, R. Šeligo, D. Jovanović, T. Partljič ...). Prikaže značilnosti drame v postmodernizmu (Jovanović, Svetina). V izbirnem seminarju se posebej natančno posveča najmlajšim dramskim besedilom, nastalim po letu 1990, in spremlja sprotno produkcijo (M. Zupančič, D. Potočnjak, E. Flisar, V. Möderndorfer ...).