Strokovna praksa

Strokovna praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša, doc. dr. Kokole Stanko, doc. dr. Mahnič Katja, doc. dr. Novak Klemenčič Renata, doc. dr. Vidrih Rebeka, izr. prof. dr. Žerovc Beti, prof. dr. Germ Martin, prof. dr. Klemenčič Matej, prof. dr. Štefanac Samo

Vsebina je prilagojena delovnemu mestu in se spreminja v skladu z zahtevami institucije, v kateri študent opravlja obvezno prakso.

Določena sproti, skladno s programom dela, predvidenim v instituciji, kjer poteka obvezna praksa.
Institucije /Set in accordance with the programme of the hosting instituion:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Piran
Mednarodni grafični likovni center v Ljubljani
Muzeji in galerije mesta Ljubljane
Narodni muzej v Ljubljani
Narodna galerija v Ljubljani
Moderna galerija v Ljubljani
Pokrajinski muzej Celje
Pokrajinski muzej Koper