Svetovanje in psihoterapija

Svetovanje in psihoterapija

Stopnja: 2

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šraj Lebar Tanja, izr. prof. dr. Masten Robert

Vsebina

Formulacija in konceptualizacija primera, nomotetični pristop k psihoterapiji, spremenljivke psihoterapevta, klienta/pacienta, odnosa. Individualna, družinska, partnerska, skupinska psihoterapija. Učinki in učinkovitost psihoterapije; krizne intervencije; e-intervencije; nevropsihoterapija; uporabna analiza vedenja; intervencije samopomoči, intervencije v skupnosti, intervencije pozitivne psihologije.
Psihoedukacija, trening veščin. Rehabilitacija.