Teoretska arheologija

Teoretska arheologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet v prvem delu vsebuje pregled glavnih teorij znanosti, navajanih v arheološki literaturi (Popper, Kuhn, Hempel, verifikacionizem...), pregled razvoja hermenevtične in fenomenološke interpretacije v arheologiji. V drugem delu so predstavljena poglavja iz glavnih arheoloških epistemoloških in interpretativnih pristopov: nomotetično-deduktivne epistemologije in teorije srednjega dometa v ameriški novi arheologiji, postmoderne teorije v arheologiji, diskurz arheologije spolov, nacionalistični diskurz v arheologiji.