Terenske vaje II

Terenske vaje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Vsebina

Vsebine so vezane na predavanja (pregledi in izbrana poglavja slovenske in obče umetnosti, usmeritveni strokovni predmeti) in seminarje, vendar se obenem fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem v stroki (trenutni spomeniškovarstveni posegi, nova odkritja na terenu, pomembne razstave itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretična znanja, ki jih prejmejo pri predavanjih in seminarjih, uporabljajo v praksi in jih aplicirajo ob analizi izbranih spomenikov. Lokacije so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno umetnostnozgodovinsko problematiko (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, notranja oprema, umetna obrt; kronološko od antike do sodobnosti), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (topografski, kronološki, konservatorski, muzeološki slogovni, morfološki, ikonografski itd.).