Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Trškan Danijela

1. Uvod v terensko delo: izvenšolske dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah, muzeji, arhivi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, učenje z odkrivanjem, izkustveno učenje, učenci s posebnimi potrebami, zgodovinski viri, ustna zgodovina, arheološki viri, lokalna zgodovina, kulturna dediščina.
2. Praktično muzejsko delo: opazovanje in raziskovanje prostorov, predmetov, slikovnega in pisnega gradiva ter avdio-vizualnega gradiva v muzejih, intervjuji ter priprava delovnih listov.
3. Praktično arhivsko delo: opazovanje in preučevanje pisnega gradiva v arhivih, intervjuji ter priprava delovnih listov.
4. Praktično terensko delo v domačem kraju: zgodovinske terenske metode dela; opazovanje in preučevanje spomenikov, objektov, ulic, zgradb; priprava delovnih listov in učnih poti.
5. Zaključek: projektna naloga in poročilo o terenskem delu z intervjuji.

Trškan, Danijela (2008). Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem. 1. ponatis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 346 str.

Trškan, Danijela (2007). Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem: naloge malo drugače. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 64 str.

Trškan, Danijela (2006). Izbrana literatura 3. Priročnik za študente zgodovine. Didaktika zgodovine: Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino: 372 str.
- Alderton, David (1995). A teacher's guide to using industrial sites. English Heritage, 36 str.
- Citizenship. Using the evidence of the historic environment. (2004). A teacher's guide. English Heritage, 72 str.
- Collins, Fiona, Hollinshead, Liz (2000). English and the historic environment. A teacher's guide. English Heritage, 36 str.
- Copeland, Tim (1994). A teacher's guide to using castles. English Heritage, 36 str.
- Davies, Ian, Webb, Chris (1996). Using documents. English Heritage, 36 str.
- Durbin, Gail (1993). A teacher's guide to using historic houses. English Heritage, 36 str.
- Lockey, Malcolm, Walmsley, David (1999). Art and the historic environment. A teacher's guide. English Heritage, 36 str.
- Marcus, Susanna, Barker, Rosie (1997). Using historic parks and gardens. A teacher's guide. London: English heritage, 36 str.
- Morris, Richard, Corbishley, Mike (1996). Churches, cathedrals and chapels. A teacher's guide. English Heritage, 36 str.
- Using historic sites. How to organize and carry out an effective group visit. English Heritage. In: Educational Pack. Information for teachers and educational group leaders. 2004/05. English Heritage, 12 str.

Trškan, Danijela (2018). Ustni viri kot del kulturne dediščine: aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine. Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 311 str.

Priporočena literatura:

Trškan, Danijela, Bezjak, Špela (ur.) (2020). Archaeological heritage and education: an international perspective on history education. Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO, 439 str.

Trškan, Danijela (ur.) (2016). Oral history education: dialogue with the past. Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO, 235 str.

Lipec Stopar, Mojca, Bračun Sova, Rajka, Vodeb, Vlasta (2009). Dostopen muzej: smernice za dobro prakso. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 72 str.

Tavčar, Lidija (2009). Homo spectator: uvod v muzejsko pedagogiko. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 153 str.