Upravljanje v kulturi

Upravljanje v kulturi

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

Predmet definira postopke, ki so specifični za upravljanje na področju kulture, in posebnosti slovenskega kulturnega prostora (delovanje nevladnih organizacij in javnega sektorja).

Osredotoča se predvsem na prvo fazo upravljanja, se pravi na strateško načrtovanje kulturnega projekta (denimo hipotetični model kulturnega projekta-gledališki festival) v fazi pred realizacijo:
- definiranje ideje projekta;
- definiranje socialnega okolja;
- definiranje zainteresirane javnosti;
- definiranje ciljev projekta;
- terminsko načrtovanje kulturnega projekta;
- kadrovsko načrtovanje kulturnega projekta in priprava tipskih pogodb;
- finančno načrtovanje kulturnega projekta (prihodki, odhodki);
- oblikovanje načrta za promocijo in marketing projekta (sodelovanje z mediji);
- definiranje strategije za pridobivanje sponzorstva.

Predmet obsega tudi analizo možnosti za javno subvencioniranje kulturnega projekta v Sloveniji in tujini.
Predmet je interdisciplinarno zasnovan, saj vključuje spoznanja in vedenja s področja sociologije, kulturologije, ekonomije, prava itd.