Uvod v leksikologijo

Uvod v leksikologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Obravnava osnovnih pojmov in osnovnih splošnih lastnosti besedja. Leksikalna enota in njene lastnosti: pisava, izgovarjava, pomen v širšem smislu, slovnica, besedna družina, frazeologija. Vloga sobesedila. Kulturološkost. Slovarska obravnava pomena: vrste definicij in primeri rabe v enojezičnih slovarjih. Pomenske lastnosti leksikalnih enot: monosemija in polisemija, metaforika, ravni leksikalnega pomena (denotativna, konotativna, slogovna, kolokacijska). Frazeološke enote in širše »vzorčenje«. Elementi pragmatike v leksiki. Splošna in protistavna leksikologija.

Carter, Ronald. 2005. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. 2nd ed. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 38326882
Gabrovšek, Dušan. 2005. Words Galore. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 219240960
Jackson, Howard, and Etienne Zé Amvela. 2021. An Introduction to English Lexicology: Words Meaning and Vocabulary. 3rd Ed.
Katamba, Francis. 2005. English Words. 2nd ed. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 30586466
Schmitt, Norbert, in Diane Schmitt. 2020. Vocabulary in Language Teaching. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID – 48189187
Dodatna literatura in viri, predstavljeni na predavanjih.