Uvod v znanstveno komuniciranje

Uvod v znanstveno komuniciranje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja

• Znanstveni proces, znanstvene metode spoznavanja sveta.
• Proces objavljanja in komunikacija v znanosti. Razlike med znanstvenimi vedami in področji.
• Etična načela objavljanja v znanosti.
• Vrednotenje znanosti v Sloveniji in EU.
• Informacijski sistemi in baze podatkov za spremljanje in iskanje znanstvenih in strokovnih objav.
• Vrste in značilnosti strokovnih in znanstvenih objav. Tipologija prispevkov.
• Načela strokovnega in znanstvenega pisanja (struktura besedil, citiranje in navajanje literature, stil pisanja).
• Spremembe in trendi na področju znanstvenega objavljanja in komunikacije (založništvo na področju znanosti, nezaupanja vredne založniške prakse, koncept odprte znanosti, odprti raziskovalni podatki, skupnostna znanost).
• Vloga knjižnic pri spremljanju in podpori znanstvenoraziskovalnih dejavnosti.

Anderson, R. (2018). Scholarly communication: what everyone needs to know. Oxford University Press.
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000 (In kasnejše izdaje)
Badke, W. (2021). Research Strategies: Finding your way through the information fog (7th ed.). iUniverse.
Gilman, T. (Ur.). (2017). Academic librarianship today. Rowman & Littlefield.
Borgman, C.L. (2010). Scholarship in the digital age: Information, infrastructure, and the internet. MIT Press.
Sewell, C. (2020). The no-nonsense guide to research support and scholarly communication. Facet.

Aktualni prispevki iz domače in tuje strokovne/znanstvene literature.