Govorilne ure

junija: četrtek 12.00-13.30

julija: po dogovoru

avgusta (od 20.8.) in septembra: ponedeljek 12.00-13.30.

Kabinet

329

Oddelek za klasično filologijo

doc. dr. Sonja Weiss

Izbrana bibliografija

Članki in objavljeni referati:

WEISS, Sonja. Ficino's doctrine of love and beauty and its Plotinian background. Filozofia, ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, št. 1, str. 20-35. https://www.sav.sk/?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=27568, doi: 10.31577/filozofia.2022.77.1.2. [COBISS.SI-ID 96440323],

 

WEISS, Sonja. Mirroring of the soul in Plotinus, Ficino and Creuzer. V: 7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH 2020 : conference proceedings of selected articles : 26-27 October, 2020, Florence, Italy, (SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities ..., ISSN 2682-9940, Issue 2). [Sofia]: STEF92 Technology. 2020, [Vol.] 2, issue 2, str. 55-70. https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=4556, doi: 10.5593/sws.iscah.f2020.7.2/s03.07. [COBISS.SI-ID 59675139]: objavljeni referat

 

 WEISS, Sonja. The net in the sea : a note to Plotinus' En. IV 3(27).9.34-44. Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, 2019, vol. 24, no. 2, str. 235-253. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141765/1_GraecoLatinaBrunensia_24-2019-2_18.pdf?sequence=1, doi: 10.5817/GLB2019-2-16. [COBISS.SI-ID 71101282

 

WEISS, Sonja. Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente : stranpota v srednjeveških interpretacijah mita o humanizaciji človeštva. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 41 (2018), 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Slovene Comparative Literature Association. 2018, letn. 41, št. 2, str. 47-60. https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/6820. [COBISS.SI-ID 67447906],

 

WEISS, Sonja. Mnéme and hénosis : dynamism of memory in the thought of Plotinus. V: GOLOB, Nataša (ur.), MAHNIČ, Katja (ur.). Spomin, I = Memory, I, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 12, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2018, [Letn.] 12, [št.] 2, str. 56-70. [COBISS.SI-ID 68819298

 

WEISS, Sonja. The net in the sea : a note to Plotinus' En. IV 3(27).9.34-44. Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, 2019, vol. 24, no. 2, str. 235-253. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141765/1_GraecoLatinaBrunensia_24-2019-2_18.pdf?sequence=1, doi: 10.5817/GLB2019-2-16. [COBISS.SI-ID 71101282],

 

WEISS, Sonja. Gnosticism and alchemy in the virgin martyr ideal of Hrotsvit of Gandersheim. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2018, god. 68, sv. 1-2, str. 169-182. [COBISS.SI-ID 69163362]

 

WEISS, Sonja. Cloud and Clothe : Hildegard of Bingen's metaphors of the fall of the human soul. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2016, [Letn.] 49, [št.] 1/2, str. 5-18, doi: 10.4312/an.49.1-2.5-18. [COBISS.SI-ID 62757474

 

WEISS, Sonja. Medicine for body or soul? : philosophical reconstruction of the role of music in ancient healing practices = Zdravilo za dušo ali telo? : filozofska rekonstrukcija vloge glasbe v antičnih zdravilskih praksah. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2016, zv. 52, [št.] 1, str. 171-187, doi: 10.4312/mz.52.1.171-187. [COBISS.SI-ID 63111010

 

WEISS, Sonja. Plotinov beg iz "ograde". Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2015, letn. 17, št. 1, str. [45]-60, 106. [COBISS.SI-ID 59901282]

 

WEISS, Sonja. Noetic matter and the world soul in Middle Platonic and Neoplatonic doctrines. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2013, god. 63, tom. 1-2, str. 27-54. [COBISS.SI-ID 59892066]

 

WEISS, Sonja. Filozofska alegoreza Izidinega lika v Beroaldovem Komentarju k Zlatemu oslu Lucija Apuleja. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2012, letn. 14, št. 2, str. 9-31, 125. [COBISS.SI-ID 51235170]

 

WEISS, Sonja. The mythology of the divine in P. Beroaldo's Commentaries on Book 11 of Apuleius' Metamorphoses. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2011, [Letn.] 44, [št.] 1/2, str. 141-150, 167, doi: 10.4312/an.44.1-2.141-150. [COBISS.SI-ID 47299170]

 

WEISS, Sonja. Eros in horasis v Plotinovem spisu O ljubezni. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, ISSN 1580-0261, letn. 12, št. 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 81-94. [COBISS.SI-ID 43770466]

 

WEISS, Sonja. Plotino sulla libertà dell'anima ascendente all'Uno. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2010, god. 60, tom. 1/2, str. 47-61. [COBISS.SI-ID 46074466]

 

WEISS, Sonja. La figura di Pitagora nelle dottrine morali neoplatoniche. Centopagine : Rivista elettronica internazionale che raccoglie i contributi resi nei Seminari sulla continuità dell'antico, ISSN 1974-0395, 2009, vol. 3, str. 47-55. http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3730/1/5.Weiss.pdf. [COBISS.SI-ID 59905378]

 

WEISS, Sonja. Quae dicitur vita, mors est : platonistične doktrine o usodi duše v telesu ob nastopu novoplatonizma in njihove gnostične vzporednice. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2009, letn. 11, št. 1, str. 7-32. [COBISS.SI-ID 41165666]

 

WEISS, Sonja. Dioniz ali Narcis? : mit o izgubi identitete pri Plotinu. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2004, letn. 6, št. 2, str. [33]-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 23033901]

 

WEISS, Sonja. The motif of self-contemplation in water or ina mirror in the Enneadas and related creation myths. Chôra : revue d'études anciennes et médiévales, ISSN 1583-8617, 2007, št. 5, str. 79-96. [COBISS.SI-ID 38262114]

 

WEISS, Sonja. Tacit v historiografski in politični literaturi humanizma in renesanse. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 16487010]

 

Monografija

WEISS, Sonja. Zrcalo resnice : mit in alegorija pri Plotinu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 34). Ljubljana: KUD Logos, 2011. 230 str. ISBN 978-961-6519-59-5. [COBISS.SI-ID 258985728]

 

 

Del monografije

 

1. WEISS, Sonja. Druga plovba Marka Uršiča. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2021, str. 41-50. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6122-1, doi: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 61625091]

 

2. WEISS, Sonja. Glasba in zdravilstvo v pitagorejskem izročilu. V: ZORE, Franci (ur.), CIGLENEČKI, Jan (ur.). Začetki grškega mišljenja, (Knjižna zbirka Collectanea, 08). Ljubljana: KUD Logos: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 77-96. [COBISS.SI-ID 66410594]

 

 

Strokovna in pedagoška dejavnost, recenzije, učbeniki

 WEISS, Sonja. Syntaxis latina : zbirka vaj iz latinske skladnje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 230 str. ISBN 978-961-237-858-5. [COBISS.SI-ID 286432000]

 

WEISS, Sonja (rec.). Andrew Keller in Stephanie Russel. Latinščina od besed do branja. Učbenik in delovni zvezek. 1. del. Prevod in priredba David Movrin. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008. [XIX + 191, IX + 282 str.]. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2009, letn. 11, št. 2, str. 188-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 41230690]

 

WEISS, Sonja (rec.). Bernard Bortolussi: Bescherelle grammaire du latin. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 2, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 17865058]

 

CARCOPINO, Jérôme: Rim na vzponu cesarstva, MADŽAREVIČ, Branko in SIMONITI, Veronika (prev.),  WEISS, Sonja (ur.). Ljubljana: Modrijan, 2001 (295 str.). [ISBN: 961-6357-45-X].

 

 

Prevodi

HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma, (Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. ISBN 978-961-278-564-2. ISBN 978-961-278-565-9. ISBN 978-961-278-566-6. ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]

 

HADOT, Pierre. Plotin ali preprostost pogleda, (Knjižna zbirka KUD Logos, 81). Ljubljana: KUD Logos, 2021. 160 str. ISBN 978-961-7155-00-6. [COBISS.SI-ID 85362179]

 

KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v enaindvajsetem stoletju. 2., e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2018. ISBN 978-961-06-0132-6. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, doi: 10.4312/9789610601326. [COBISS.SI-ID 297327872]

 

PLOTINUS, WEISS Sonja (prevajalec in pisec spremnega besedila),  URŠIČ, Marko (urednik). Zbrani spisi I–III  (Filozofska knjižnica, zv. 63; 66; 67). V Ljubljani: Slovenska matica, 2016-2022. Zv. <1-3>. ISBN 978-961-213-258-3. ISBN 978-961-213-290-3. ISBN 978-961-213-388-7. [COBISS.SI-ID 285067008]

 

DIELS, Hermann (urednik), KRANZ, Walther (urednik), KOCIJANČIČ, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Fragmenti predsokratikov, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.), zvd. ISBN 978-961-242-561-6. [COBISS.SI-ID 264441344]

 

AUGUSTINUS. Izbrani spisi, (Zbirka Hieron). Ljubljana: Nova revija, 2011. 318 str. ISBN 978-961-6580-72-4. [COBISS.SI-ID 251127296]

 

PLOTINUS. O Ljubezni. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, ISSN 1580-0261, letn. 12, št. 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 429-437. [COBISS.SI-ID 43783778]

 

MARCEL, Gabriel. Človek pod vprašajem. Ontološki misterij - opredelitev in konkretni pristopi, (Zbirka Religiozna misel, 14). Celje: Mohorjeva družba, 2003. 149 str. ISBN 961-218-446-1. [COBISS.SI-ID 124556032]

 

PORPHYRIUS. Votlina nimf. V: SNOJ, Vid (ur.), VIRK, Tomo (ur.). Antični mit in literatura : antična razlaga antičnega mita, Homerjeva in Porfirijeva votlina nimf, Dioniz in Kristus pri Hölderlinu, "mitologizem" v literaturi 20. stoletja, recepcija antičnih mitov v slovenski literaturi, Kasandra Borisa A. Novaka, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 8 (2003), št. 31-32). Ljubljana: Nova revija. 2003, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 512731775]

 

MARCEL, Gabriel. Človekov nemir. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, jun./jul. 2003, letn. 32, št. 6/7, str. 109-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 216011264]

 

FICINO, Marsilio, WEISS, Sonja (prevajalec). Platonska teologija : (tri izbrana poglavja). V: ŠKAMPERLE, Igor (ur.), URŠIČ, Marko (ur.). Renesančne mitologije : Marsilio Ficino, Sandro Botticelli, trubadurska lirika, Hieronymus Bosch, rožni križarji, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 7 (2002), št. 25/26). Ljubljana: Nova revija. 2002, str. 7-26. [COBISS.SI-ID 512165503]

 

FICINO, Marsilio, WEISS, Sonja (prevajalec). Kako si pridobimo življenje z neba : (izbrana poglavja iz knjige De vita). V: ŠKAMPERLE, Igor (ur.), URŠIČ, Marko (ur.). Renesančne mitologije : Marsilio Ficino, Sandro Botticelli, trubadurska lirika, Hieronymus Bosch, rožni križarji, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 7 (2002), št. 25/26). Ljubljana: Nova revija. 2002, str. 29-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 512165247]

 

SENEGAČNIK, Brane (urednik). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva, (Knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 335 str. ISBN 961-6356-56-9. [COBISS.SI-ID 114180608]

 

BLUM, Paul Richard. Verski mir od Kuzanskega do Campanelle. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, št. 23-24, str. 231-258. [COBISS.SI-ID 166143]

 

NICOLAUS DE CUSA. Lov na modrost. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, št. 23/24, str. 13-59. [COBISS.SI-ID 120570624]

 

NICOLAUS DE CUSA. Lov na modrost. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, sep. 2001, letn. 30, št. 8, str. 14-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 128173312]

 

GROŠELJ, Nada (urednik, prevajalec). Cave canem : antiquitatis graecae et romanae epigrammata selecta = Zbadljivke po antično : izbor grških in rimskih epigramov. Ljubljana: Gimnazija Poljane, 2000. V, 72 str. [COBISS.SI-ID 1724908]

 

GROŠELJ, Nada (urednik, prevajalec, korektor). Zbadljivke po antično : izbor grških in rimskih epigramov. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2000, letn. 2, št. 1, str. 127-158. [COBISS.SI-ID 14854498]

 

ANSELMUS CANTUARIENSIS. Proslogion. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 1998, letn. 3, št. 11/12, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 105517824]

 

BAZILIJ VELIKI. O Svetem Duhu I, XVI. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, maj/junij 1998, letn. 27, št. 5/6, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 103419392]

 

BAZILIJ VELIKI. O Svetem Duhu. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, julij 1998, letn. 27, št. 7, str. 32-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 103497984]

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju