Kabinet

v tujini

Lektorji v tujini

Tina Jugovič

Tina Jugović je zaključila študij slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od študijskega leta 2011/12 dela kot učiteljica slovenskega jezika na Fakulteti za humanistiko Šlezijske univerze v Katovicah. Na študijski smeri Slovanska in ruska filologija vodi jezikovne vaje in druge slovenistične predmete. Poleg tega s študenti pripravlja dogodke, ki krepijo prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti na Poljskem; širša poljska javnost se je srečala s številnimi slovenskimi predavatelji, literati, filmskimi in drugimi ustvarjalci.

Tina Jugović je sonosilka projekta Slovensko-poljska kulturna izmenjava, v katerem se povezujejo slovenisti s Šlezijske univerze in polonisti z Univerze v Ljubljani. V okviru dejavnosti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik poučuje na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture in Mladinski poletni šoli ter sodeluje pri pripravi novih didaktičnih gradiv za poučevanje slovenščine kot tujega jezika.  

Tina Jugović je doktorska študentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, področji njenega raziskovanja sta poučevanje slovenščine kot tujega jezika ter kulturni vidiki jezika.

JUGOVIĆ, Tina. Izobraževanje učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini - danes in jutri. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 163–169. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0212-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Jugovic%CC%81.pdf

LOJK, Magda, KLEMEN, Matej, JUGOVIĆ, Tina, LUTAR, Mateja. Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju: učni pripomoček. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. ISBN 978-961-06-0075-6.

JUGOVIĆ, Tina.: Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbranih univerzah na Poljskem. V: SOTIROV, Petar (ur.). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (6). Lublin, 2017: Wydawnictwo UMCS, Str. 175–184.

JUGOVIĆ, Tina, KLEMEN, Matej, KERN, Irma, LOKAR, Metka, PIŽENT, Lara. Likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje. V: NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (ur.). Svetovni dnevi slovenske kulture, 3.9. december 2016: Slovenščina na tujih univerzah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 20–21, ilustr. [COBISS.SI-ID 64655714]

JUGOVIĆ, Tina. Gospodarstvo. V: NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (ur.). Svetovni dnevi slovenske kulture, 3.9. december 2016: Slovenščina na tujih univerzah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 64652642]

JUGOVIĆ, Tina: Pri sosedih za mizo: brezekvivalentna leksika in njene leksikografske rešitve v slovensko-hrvaškem in slovensko-srbskem slovarju. V: SOTIROV, Petar (ur.). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (5). Lublin, 2015: Wydawnictwo UMCS, s. 132−140.

JUGOVIĆ, Tina, GOJKOŠEK, Mateja, ŠULER-GALOS, Jasmina. Študij slovenščine na Poljskem z vidika študentov. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 147-158. ISBN 978-961-237-655-0. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/50_SSJLK/Jugovic,%20Gojkosek,%20Suler.pdf. [COBISS.SI-ID 54750306]

ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina, JERMAN, Tanja, KNEZ, Mihaela, LOKAR, Metka, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (avtor, urednik), PIRIH SVETINA, Nataša, STRITAR KUČUK, Mojca, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (urednik), HUBER, Damjan (urednik), GUŠTIN, Maša (urednik), JUGOVIĆ, Tina (urednik), TRAMŠEK, Nina (urednik). Kieszonkowy słoweński = Žepna slovenščina. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. ISBN 978-961-237-680-2. [COBISS.SI-ID 275529728]

 

 

 

 

 

Skupina za promocijo slovensko-poljske medkulturne izmenjave.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

20. 06. 2023
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razglasitev zmagovalnega romana projekta Goncourtova nagrada za najboljši francoski roman leta po izboru slovenskih študentov in študentk

15. 06. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Digitalne neenakosti v postpandemičnem času

12. 06. 2023
Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Urške Perenič pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

09. 06. - 16. 06. 2023
Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mednarodni simpozij Søren Kierkegaard

09. 06. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pasjepotja – čutni sprehod s psom