28. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za filozofijo

Okoljevarstvena etika skozi prizmo frankfurtske šole

Anemarija Planšak, Filozofija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Dean Komel

28. 09. 2021 | 11:00, 434
Oddelek za filozofijo

Individualizem in kultura pristnosti kot maski narcizma

Eva Virc, Filozofija - 2. stopnja- E

Mentor: red. prof. dr. Mladen Dolar

27. 09. 2021 | 11:00, 434
Oddelek za filozofijo

Balzacova Človeška komedija: med literaturo in znanostjo, človeškostjo in živalskostjo

Nina Smrekar, Filozofija - 2. stopnja- E

Mentor: red. prof. dr. Mladen Dolar

24. 09. 2021 | 10:00, 434
Oddelek za filozofijo

Kako govoriti o seksualnosti: Filozofska in psihoanalitična obravnava

Gaja Lukacs Čufer, Filozofija - 2. stopnja- E

Mentor: red. prof. dr. Eva Dolar Bahovec

24. 09. 2021 | 11:30, 434
Oddelek za filozofijo

Naravni proces kot filozofski problem: porod kiborga ali boginje

Petra Polanič, Filozofija - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Eva Dolar Bahovec

24. 09. 2021 | 09:00, 434
Oddelek za filozofijo

Foucault in okoljsko vprašanje

Vladoša Vidic, Filozofija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Eva Dolar Bahovec