21. 09. 2021 | 12:30, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sonaravno in solidarno onkraj antropocena

Enia May Grabrijan, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

20. 09. 2021 | 16:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Izobraževanje v zaporih in skotopični sindrom

Kaja Cizelj, Andragogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

20. 09. 2021 | 15:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pomen sodelovanja med znanostjo in industrijo za razvoj in menedžment talentov: Študija primera izbranega podjetja

Iva Pilko, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

21. 09. 2021 | 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za filozofijo

Shizofrenija kot metaforika soočanja z resničnostjo

Tina Mlinarič, Filozofija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Olga Markič

21. 09. 2021 | 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Shizofrenija kot metaforika soočanja z resničnostjo

Tina Mlinarič, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

28. 09. 2021 | 11:00, 345
Oddelek za klasično filologijo

Zasnova učbenika za pouk grškega jezika in prilog za navezovanje na grške vsebine pri pouku latinskega jezika za začetno stopnjo

Klara Marija Keršič, Latinski jezik, književnost in kultura - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Matej Hriberšek

28. 09. 2021 | 11:00, 345
Oddelek za klasično filologijo

Zasnova učbenika za pouk grškega jezika in prilog za navezovanje na grške vsebine pri pouku latinskega jezika za začetno stopnjo

Klara Marija Keršič, Grški jezik, književnost in kultura - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Matej Hriberšek

20. 09. 2021 | 12:45, .. zoom povezava ..
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

The Effects of Watching Online Video Content on EFL Students’ Speaking Proficiency

Kaja Krajnc, Anglistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

27. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Attitudes of Native Slovene Speakers Toward Anglicisms in the Slovene Language

Tara Podobnik, Anglistika - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Gašper Ilc

24. 09. 2021 | 12:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za sociologijo

Pretočne platforme in njihov vpliv na način gledanja, vsebino gledanja in redistribucijo televizijskih in filmskih vsebin

Nika Vanovšek, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Polona Petek

20. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za sociologijo

Vzpon in zaton novega ateizma

Nelo Oblak, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Anja Zalta

21. 09. 2021 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Jezikovno svetovanje na Slovenskem: primerjava jezikovnih svetovalnic v različnih medijih

Nina Šulc, Slovenistika - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Nataša Jakop

29. 09. 2021 | 09:30
Oddelek za arheologijo

Zoomorfni ročaji z najdišča Hisarlık Tepe – Troja

Tjaša Mržljak, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger

29. 09. 2021 | 09:30, 5
Oddelek za prevajalstvo

Kulturna specifika sveta v knjigi Sabriel

Maja Ciglar, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Marija Zlatnar Moe

27. 09. 2021 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Deinstitucionalizacija vzgojnih zavodov: Zavod Veržej

Mateja Mertik, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Robert Kroflič

20. 09. 2021 | 14:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Kulturna sestavina v osnovnošolskih učbenikih za angleščino in španščino

Tajda Susman, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

20. 09. 2021 | 09:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Izbrani medmeti in njihova stavčnočlenska vloga v češčini in slovenščini

Nika Krmelj, Češki jezik in književnost - 1.stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Petra Stankovska

21. 09. 2021 | 12:00, 309
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sexualität und Macht um 1900: exemplarische Untersuchungen zu Traumnovelle, Lulu und Josefine Mutzenbacher

Vanja Japelj, Nemščina - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Irena Samide