Kontakt

+386 1 2411 276
mateja.pezdircbartol@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure v štud. letu 2017/18:

- zimski semester: četrtek 11.15 do 12:45;

- poletni semester: četrtek 13.00 do 14.30.

Kabinet

209C

Oddelek za slovenistiko

prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Mateja Pezdirc Bartol je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenskega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti. Magistrsko delo Recepcija sodobne slovenske proze glede na tip bralca je zagovarjala leta 2001, zanj je prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije. Doktorsko disertacijo Recepcija drame: bralec in gledalec sodobne slovenske dramatike je zagovarjala 2005. Od leta 2006 je bila zaposlena kot docentka za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko, od 2012 kot izredna profesorica in od 2019 kot redna profesorica.

Sprva se je intenzivno ukvarjala z raziskovanjem in poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika. Je soavtorica učbenika S slovenščino nimam težav ter avtorica didaktične monografije Literarna sestavljanka: umetnostna besedila na tečaju slovenščine za tujce. V času podiplomskega študija so jo zanimali procesi branja in razumevanja literarnih besedil, metodološko pa so ji bile blizu empirične metode raziskovanja in interdisciplinarni pristopi; svoje raziskave s tega področja je strnila v znanstveni monografiji Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela (2010). Od doktorskega študija naprej se njeno raziskovalno in pedagoško delo vse bolj osredotoča na slovensko dramatiko in gledališče,  razprave s tega področja je objavila v znanstveni monografija Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki (2016). Objavila je številne razprave v domačih in tujih znanstvenih revijah in zbornikih. Je tudi (so)avtorica gimnazijskih učbenikov za pouk književnosti ter priročnikov za maturo. Njena raziskovalna težišča so: slovenska dramatika in gledališče, teorija drame, mladinska književnost, primerjalni in medkulturni stiki, vloga sprejemnika v literarni in gledališki komunikaciji, medmedijski in meddisciplinarni pristopi k literaturi.

Bila je gostujoča profesorica na Filozofski fakulteti v Zagrebu, predavala pa je tudi na univerzah v Sofiji, Padovi, Parizu, Pragi, Varšavi, Budimpešti, Beogradu, Neaplju, Lizboni, Bratislavi, Londonu, Bruslju, Rimu idr. Bila je predsednica 44. in 45. Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ter urednica dveh pripadajočih seminarskih zbornikov, Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji (2008) ter Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2009). Leta 2012 je bila predsednica mednarodnega simpozija Obdobja 31 in urednica zbornika prispevkov Slovenska dramatika. Med letoma 2018-2019 je bila vodja bilateralnega projekta s Srbijo. Od leta 2006 do 2010 je bila članica Predmetne komisije za slovenščino za nacionalno preverjanje znanja. Piše tudi študije za gledališke liste, spremne besede, večkrat je bila v žiriji za Grumovo nagrado. Je članica Slavističnega društva Slovenije in članica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

 

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Najdeni pomeni : empirične raziskave recepcije literarnega dela  (Zbirka Slavistična knjižnica, 15). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Navzkrižja svetov : študije o slovenski dramatiki (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Literarna sestavljanka: umetnostna besedila na tečaju slovenščine za tujce, priročnik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: DZS, 2003.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.): Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji. 44. SSJLK. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008.  

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.): Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 45. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.): Slovenska dramatika. Obdobja 31. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2012.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja.  Dramatika. Aljoša Harlamov (ur.): Ivan Cankar: literarni revolucionar. Cankarjeva založba, 2018. 143-199.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja. Slavistična revija, 2002, letn. 50, št. 1, str. [83]-102.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Recepcija drame: procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance. Primerjalna književnost, 2007, letn. 30, št. 1, str. 191-201.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Specifičnost dramske forme in etična vprašanja v dramatiki Simone Semenič. Primerjalna književnost, 2017, letn. 40, št. 2, str. 165-180.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Food and consumption as a means of dehumanisation in three Slovene dramas. Slovene studies,  2011, vol. 33, no. 1, str. 27-39.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Dramska besedila na maturi. Jezik in slovstvo, 2015, letn. 60, št. 3/4, str. 87-95, 250-251.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Vitomil Zupan's dramatic works : an attempt at synthesis. Slovene studies, 2015, vol. 37, no. 1/2, str. 81-96.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Slovenske dramatičarke v 21. stoletju : med teorijo, prakso in inovativno pisavo. Slavistična revija, 2016, letn. 64, št. 3, str. 269-282.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. The innovative dramatic works of Simona Semenič. Forum for world literature studies, 2017, vol. 9, no. 2, str. 68-84.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču. Slavistična revija, 2017, letn. 65, št. 2, str. 354-365. [25.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja, TOPORIŠIČ, Tomaž. Literatura 1950-1960-h godov, Dramaturgija. V: KOS, Matevž. Slovenskaja literatura XX veka, (Serija "Literatura XX veka"). Naučnoe izd.  skupaj 334 str. Moskva: Indrik. 2014, str. 173-188.

- PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Zofka Kveder (1878-1926), die erste slowenische Berufsschriftstellerin und -publizistin. Kramberger, Petra, Samide Irena, Žigon, Tanja (ur.): Frauen, die studieren, sind gefährlich: Ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 197-220.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu